Táto webová stránka používá cookies k zjednodušeniu používania webových stránok. zobraziť viac

Impressum.

 

ait-slovensko s.r.o. 

Pestovateľská 2,
821 04 Bratislava

 

Vedenie spoločnosti: 

Petr Bareš

 

Kontakt:

Infolinka zdarma: 0800 164 616  
E-Mail: infoNO SPAM SPAN!@ait-slovensko.sk

 

Obchodný register: 

IČO: 481 03 926 ∙ IČ DPH: SK2120063319

Zapísaná v OS Bratislava I,
Oddiel Sro ∙ vložka 103273/B

 

Zodpovedný za obsah podľa § 55 RStV: Ing. Branislav Marikovič

 

Online Dispute Resolution

Európska komisia poskytuje online platformu na riešenie sporov na ec.europa.eu/consumers/odr/, ktorú môžu spotrebitelia použiť na urovnanie sporu a na získanie ďalších informácií o riešení sporov.

Mimosúdne riešenie sporov

V prípade sporu so spotrebiteľom nie sme ani povinní zúčastniť sa konania na urovnanie sporu pred orgánom pre riešenie spotrebiteľských sporov.

 

Podmienky použitia.

Všetky práva vyhradené. Všetky informácie na stránkach sú vlastníctvom spoločnosti ait-slovensko s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ) alebo ait-deutschland GmbH a sú predmetom ich autorských práv.

Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní stránok bude riadiť predpismi platnými na území Slovenskej republiky, dobrými mravmi a týmito podmienkami.

Obsah internetových stránok má len informatívny a nezáväzný charakter. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním internetových stránok.

 

Zodpovednosť za odkazy.

Na týchto stránkach nájdete odkazy na internetové stránky tretích subjektov. Pre všetky tieto odkazy platí, že prevádzkovateľ nenesie za obsah príslušných stránok žiadnu zodpovednosť.

 

Koncepcia a design.

BERGWERK Strategie und Marke GmbH